Nusišovė Dėl Žmonos Uošvio Kluone

man visai patinka paskaityti senus laikraščius, tai nuspendžiau pasidalinti įvairiais straipsniais iš jų.

– – –

laikraštis „Diena“, 1932 m. rugsėjo 11

Nusišovė dėl žmonos uošvio kluone

Sindriūnų vienk. Pasvalio valsč. stambus ūkininkas Velžys Vincas, 40 m. amž. (buv. prad. mok. mokytojas) rugpiūčio mėn. 21 d. apie 18 val. nusišovė savo uošvio kluone.

Nusišovimo priežastis didelė nesantaika su savo jauna žmona.

Jo žmona cenzuota mokytoja, labai graži, bet nesugyvendavo su savo vyru, – neapkęsdavo.

Rugpiūčio mėn. 20 d. p. Velžienė pasiėmusi savo daiktus išvažiavo pas savo tėvus į Pasvalį pareikšdama vyrui, kad daugiau pas jį nebegrįšianti.

Vyras norėjo ją prievarta susigrąžinti ir kadangi jam tas nepavyko, jis iš pykčio savo uošvio kluone nusišovė iš brauningo. Kulka pataikė į smegenis ir vėliuonis tegyveno tik 3 valandas.

– – –

savaitraštis „Biržų žinios“, 1933 m. kovo 19

Durys nuspaudė vaiką

 

Inkūnų km. (Vabalninko valsč.). Kovo mėn. 2 d. pil. Seicevičiaus Antano daržinės begriūdamos durys pritrenkė savininko 5 metų dukrelę Genę, kuri neatgavusi sąmonės, pusantros valandos pasikankinusi, mirė.

Policija turi viską tvarkyti

Kovo mėn. 13 d. Biržų m. gyventojas B. atvyko policijos nuovados raštinėn ir užsispyręs reikalavo kelnėms susijuosti dirželio, nes jis tokį pametęs ir jam kelnės smunkančios.

Kadangi B. dirželio bereikalaudamas raštinėje pradėjo užsnūsti ir be diržo kelnėms smunkant eiti negalėjo, tai pateko daboklėn ir ten save „sutvarkė“.

– – –

dienraštis „Lietuvis“, 1927 m. sausio 27

Anglų finansų ministerio Čiurčilio nuomonė apie Italijos fašizmą.

Nesenai lankęsis Italijoj Anglų finansų ministeris Čiurčilis padarė pranešimą vietos ir užsienio spaudos atstovams, kur išdėstė savo pažiūrą į Musolinį ir į Italijos fašizmą.

Pirmiausia Čiurčilis pažymėjo: „nesunku suprasti, kad vienintelė Musolini idėja yra savo tautos gerovė, kaip jis ją supranta, ir kad visi kiti reikalai jam neturi reikšmės“.

Čiurčilio pareiškimu, jo pasikalbėjime su Musolinį daugiausia, buvo liesta ekonomiška darbininkų padėtis fašizmo valstybėj. Čiurčilis konstatavo, kad fašizmo valstybėj darbininko padėtis žymiai pagerėjo ir vis dar gerėja; tai itin svarbu pažymėti, nes šis pagerėjimas reiškiasi griežtos ekanomijos režime, kur kuo labiausia stengiamasi pataisyti finansai.

Jis neabejoja, kad Italijos vyriausybė remiasi aktyviu plačių masių pritarimu, ypačiai 20 000.000 organizuotų į sindikatus.

„Nė vienas klausimas negali būti vertinamas nepareinamai nuo tos aplinkos, kurioje jis yra sprendžiamas. Jeigu aš bučiau italas, aš visada būčiau su jumis jūsu kovoje su gyvuliškais bolševizmo apetitais. Mums Anglijoj dar neteko susidurti su tokia bolševizmo forma. Bet mes neabejojame, kad sugebėtumėm jį pasmaugti. Ar šiaip ar taip, jūsų veikimas yra naudingas visam pasauliui. Italija parodė, kad plačios tautos masės, kaip jos yra gerai valdomos, gerbia ir gina esamą tvarką. Iš pačiu masių tada kyla pasipriešinimas komunistams. Dabar jau kiekviena tauta turi priemonių kovoti au bolševizmu. Masės mėgsta savo šalį, didžiuojasi jos istorija. Teisingesnės socialinės tvarkos ir ekonomiškos gerovės siekimas joms yra suderinama su savo krašto pamėgimu.

Ligšiol kiekvienas demokratiškas ar socialistiškas vadas bijojo, kad jį pralenks kitas dar kairesnis vadas. Visi įsitikinę, kad nuolatinis kairėjimas, fatališkas bėgimas į bedugnę, neišvengiamas revoliucijoj, kurią dabar pergyvename.

Italija parodė, kad galima nugalėti kairumą, pašaukti žmonės į lojalų darbą tautos ir valstybės garbei ir naudai“.

Naujas būdas kurtumui gydyti

 

Anglų fizikos profesorius surado būdą jei ne visai išgydyti kurtumą, tai bent jį sumažinti iki minimumo. Šitas būdas . . . – ūžimas. Važiuodamas, jis, sykį atutomobiliu su savo draugu, beveik visai kurčiu, pastebėjęs, kad po kiekvieno automobiliaus švilpuko, jo draugas geriau girdįs. Kitą dieną jisai savo stebėjimą patikrinęs laboratorijoje, ir pasirodė, kad ūžimas tikrai padidina girdėjimo jautrumą. Profesoriui atėjo galvon idėja padaryti užimą žmogui negirdėtiną, panašiai kaip yra šviesa arba spinduliai nematomi. Jisai padaręs aparatą, darantį stiprias vibracijas, kurių šiaip negirdėti, bet kurios veikia į ausies girdėjimo plėvelę ir nervy narvelius. Gauta nuostabus efektas. Kurčias, kuris kasdien rytą pusvalandį veikiamas šituo aparatu pabūva, gerai girdi visą dieną. Aparatas išstatytas Londono imperijos mokslo koledže.

– – –

viskas imta iš epaveldas.lt

Žymos: , , ,

2 atsakymai to “Nusišovė Dėl Žmonos Uošvio Kluone”

  1. ENORCA Says:

    įdomiai čia :) (+1)

  2. P. Says:

    Super. Tas, kur apie dirželį, man priminė savo paties rašymo stilių.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s


%d bloggers like this: