Posts Tagged ‘meška’

Apie Mešką, Festivalį Ir Futbolą

2011/05/19

Sapnavau kad esu dideliame autobuse kažkur ruošiuosi važiuoti išgirstu kad kažkas šaukia mane vardu aš dairausi į autobuso priekį pamatau savo buvusią merginą

ji šypsosi ir sako: Povilai

mes pradedam kalbėtis bet mus skiria viena sėdynių eilė tai aš atlenkiu priešais mane esančią tuščią sėdynę į priekį tada palinkstu virš jos o buvusi mergina iškiša savo galvą tarp sėdynių ir taip mes kalbamės nors tarp mūsų dar sėdi viena moteriškė bet ji nepyksta vėliau buvusi mergina ateina pas mane į autobuso galą aš paliečiu jos rankas ir mes važiuojam toliau greit suprantu kad važiuojam į festivalį.

Autobusas sustoja kažkokiame nedideliame mieste mes išlipam pramankštinti kojų autobuso vairuotojas pamato didelę mešką aš žinau kad meškos yra pavojingos todėl paeinu su buvusia mergina toliau nuo jos o vairuotojas linksmas jis meta į mešką kažkokį daiktą meška supyksta matau kaip ji vejasi jį galvoju dieve dieve jeigu ji nenulups jo galvos tai tikrai nudrėks visą odą išlups akis lūpas tai jam bus juoko po to. Vairuotojas bėga kažkur į mišką ir ilgam dingsta aš su buvusia mergina sunerimstam kad jeigu vairuotojas mirs tai nebus kam vairuoti po kiek laiko visi žmonės sulipa atgal į autobusą sėdi ir nieko neveikia nerimauja dėl vairuotojo sveikatos ir staiga pro langus visi pamatom parbėgantį vairuotoją suplyšusiais drabužiais jis bėga ir šaukia paklaikęs aš su keliais kitais vyrais išlipu iš autobuso reikia kažkaip nugalėti mešką o ji tokia didelė pasidariusi mano rankose atsiranda alavinis puodelis su virintu vandeniu aš užsimoju ir metu jį į mešką pataikau jai į krūtinę ji suurzgia sumažėja uždeda ranką ant krūtinės ir atsisėda ant žemės mes visi grįžtam į autobusą ir greitai išvažiuojam.

Dabar mes esam festivaly nežinau kelinta diena bet mes pavargę festivalis vyksta dideliame lauke bet jis visas yra uždengtas labai didelėmis paklodėmis ir tai truputį keista gulim su buvusia mergina ir laikomės už rankų ji pavargus labiau nei aš. Mes užsimanom valgyti ir einam ieškoti kur pardavinėja maistą beieškodami užeinam į valgyklą kuri yra visai kaip valgykla mano fakultete ten prisėdam laukiam kol mums atneš maistą ir tada aš pamatau šalia sėdinčias dvi grupiokes iš savo kompanijos mes visi pasisveikinam aš jas supažindinu su savo buvusia mergina

tada viena grupiokė klausia buvusios merginos: o ką tu studijuoji

aš galvoju tikrai ji kažką studijuoja net pats nepaklausiau jos

sakau: tikrai o ką tu studijuoji

buvusi mergina sako: ai, ISM aš

ir mano grupiokė pradeda juoktis ji juokiasi ir juokiasi negali sustoti jos juokas įžeidžiantis man labai nemalonu kad mano buvusiai merginai tenka tai patirti bandydamas sušvelninti situaciją

aš sakau: o labai gera vieta

nors pats žinau kad taip negalvoju matau kad buvusi mergina nuliūdo o grupiokė nesiliauja juoktis paimu buvusią merginą už rankos ir išvedu iš valgyklos bet ten prie manęs prieina du FK Dainavos fanai

jie sako: einam vyks ultrų susirinkimas

žiūriu į buvusią merginą ir galvoju eiti su vyrais ar neiti o ir neaišku kas vyks tame susirinkime gal masinės muštynės niekas neaišku o vyrai jau eina aš nuvedu buvusią merginą prie kažkokių jos pažįstamų ir nueinu paskui vyrus. Visi dabar esam kapinėse aš stoviu šalia draugo Kurmio netoli mūsų stovi du girti vyrai matosi kad agresyviai nusiteikę ir kad palaiko Rokiškio futbolo klubą o ne FK Dainavą

vienas man sako: tavo bybys labai mažas

sakau jam: ir vis tiek didesnis už tavo

matom su Kurmiu kad įpykdėm vyrukus jie ieško akmenų o mes iš lėto traukiamės nuo jų vienas iš vyrukų meta mažą akmenuką į Kurmį pataiko jam į galvą bet akmenukas rikošetuoja nuo Kurmio galvos ir pataiko į vieno kapo paminklą tada lekia į kitą paminklą ir mes tada pradedam bėgti iš kapinių išsigandę pavojingų rikošetų.

Esu vėl festivalyje gulinėjam ant žolės su buvusia mergina ji vis dar kažkiek nusiminusi o gal pavargusi pasakoju jai kažkokią linksmesnę istoriją norėdamas pagerinti jos nuotaiką po kiek laiko ji pradeda šypsotis mes vėl susikimbam už rankų pastebiu jog ji dėvi gėlėtas pėdkelnes labai keista ji niekad tokių anksčiau nedėvėjo žmonės keičiasi galvoju dabar mes jau kitokie ji numetusi svorio aš priaugęs svorio.


%d bloggers like this: