Posts Tagged ‘policija’

Antivalstybinė veikla / sapnas 2016.01.22

2016/01/22

Sapnavau kad su kolegomis policininkais ar saugumo darbuotojais apžiūrinėjam kažkokį butą jame ieškome įkalčių dėl antivalstybinės veiklos o mane aplanko keistas jausmas kad aš jau čia esu lyg ir buvęs kad kai kurie daiktai man čia pažįstami ir mes lankomės tame bute kasdien kai tik jame nebūna gyventojų bet taip nieko ir nerandam o vieną dieną apžiūrinėdamas drabužių spintą išvystu tokią suknelę ir suprantu kad čia gyvena G. ir dėl to man čia viskas atrodo kažkur jau matyta.

Po to mano vadovas man paskiria užduotį aš turiu atnaujinti bendravimą su G. kad būtų galima išsiaiškinti ar ji prisidėjusi prie antivalstybinės veiklos ar ne ir aš tada suvaidinu kad netikėtai ją sutinku ir mes kalbam ir susitariam susitikti ir tai tęsiasi kelias savaites o mane trikdo tai jog jaučiu jai simpatiją galvoju ar tai netrukdo man atlikti patikėtos užduoties ir tada bandau save įtikinti kad ji man iš tiesų nepatinka kad tai tik nostalgija o ji mane vieną vakarą pakviečia užeiti į svečius ir kai ji nemato aš prieš tai išjungiu visus sekimo prietaisus įtaisytus jos bute kad mano kolegos iš policijos ar saugumo negirdėtų ir nematytų ką mes galbūt veiksim naktį.

Nubundu pas ją vis dar naktis suprantu kad mes mylėjomės jaučiuosi gerai ir jau žinau kad niekad jos neįduosiu nei policijai nei saugumui ji prabudusi pasakoja apie mūsų senesnę draugystę aš klausausi ir man norisi verkti ne tiek iš liūdnumo kiek dėl to kad kartais būdavau toks nedėmesingas jai anuomet po to aš išeinu į darbą ten rašau ataskaitą reziumuoju kad G. niekaip neprisidėjusi prie antivalstybinės veiklos taip sapnas ir baigiasi.

– – –

Keista, kad ją sapnavau, nes nuo tada, kai kalbėjom paryčiais ir pasakiau daugmaž tai, ką norėjau, aš apie ją negalvoju. Sapną turbūt galima paaiškint tuo, jog vakar skaičiau straipsnį apie tyčia suklastotus parodymus byloje prieš narkotikų prekeivius, o prieš pat miegą skaičiau “Paniekos metą“ (viena iš “Raganiaus“ serijos dalių), kuriame vyko santykių aiškinimasis, perversmas ir dar buvo rašoma apie seksą.

2001.04.22

2011/05/02

Vilnius buvo ištuštėjęs sapnavau kad vaikštau tuščiomis jo gatvėmis labai retai kur mačiau žmones lijo visur buvo šlapia ir šiek tiek vėsu žinojau kad dar ne ruduo o tik vasaros pabaiga bet vis tiek jau nemaloni ir buvo labai labai tamsu visur. Aš nuėjau į centrinius VU rūmus ten kažkur vaikštinėjau netikėtai sutikau vieną grupiokę su ja maloniai kalbėjomės tada pradėjom bučiuotis ji buvo su botais

bet staiga ji man sako: žinok negaliu aš šiandien nes man mėnesinės

aš pasakiau: suprantu

Mes atsisveikinom ir išsiskyrėm ji nuėjo su dideliu šūsniu lapų kažkur toliau aš išėjau iš universiteto ir nuėjau į XI20 klubą jame buvo labai mažai žmonių mėtėsi kažkokios didelės drobės šiandien ten nevyko joks koncertas kažkas kalbėjo apie alų. Išėjau iš klubo į kiemą parūkyti kieme sutikau pažįstamą vaikiną su juo trumpai pakalbėjom ir tada aš supratau jog miestas ištuštėjęs ne šiaip sau ir kad ta tamsa ne šiaip sau pasirodo jog prieš du metus labai daug žmonių tiesiog dingo visame pasaulyje todėl ne tik Vilnius dabar toks tuščias bet ir visi kiti miestai pasaulyje žmonių trūkumas juntamas visur bet žmonės vis tiek stengiasi gyventi kaip gyvenę jie lanko universitetus veikė ligoninės vaikų darželiai nors juose itin mažai pacientų o darželiuose beveik nėra vaikų gali būti jos žmones pradangino ateiviai susirūpinę mūsų planetoje gyvenusių žmonių skaičiumi kad ir kaip bebūtų panika jau praėjo dabar žmonės ramūs ir net tie žybsintys rožiniai taškai danguje jau nekelia baimės. Aš pakėliau akis į dangų ir pamačiau be galo didelį rožinių taškų danguje tinklą ten greičiausiai buvo ateiviai pradanginę šitiek daug žmonių atsisveikinau su pažįstamu ir nuėjau į parduotuvę.

Parduotuvėj vaikščiojau ir ieškojau mėgstamų dribsnių bet jų niekur negalėjau rasti tada supratau jog čia yra IKI parduotuvė joje kažkada apsipirkinėdavau su buvusia mergina mums buvo smagu neradęs dribsnių nusipirkau tik pieno ir morkų stovėjau ilgoje eilėje prie kasos susimokėjau ir išėjau prie troleibusų stotelės trys vaikinai spardė futbolo kamuolį aš prisijungiau prie jų bet tada atvažiavo policija jie liepė surinkti aplink mus esančias šiukšles nors mes jų neprimetėm ten mes supykom bet šiukšles vis tiek pradėjom rinkti tada atvažiavo 47 autobusas net nežinojau kad jis važiuoja pro Tverečiaus stotelę aš šokau į jį ir pabėgau nuo policijos ir šiukšlių rinkimo.

Grožio Našta

2010/11/21

kalbėjom su mama apie mano tėvo giminę ir prisiminėm vieną vyriškį. jis buvo mano tetos motinos vyras, malonus toks, visad gerai nusiteikęs, tik kalbėdavo visad labai garsiai. tai mama ir sako, koks, žinok, nutikimas buvo su juo kartą. atvažiavo pas mus, o aš kaip tik viena namie. atidarau duris, jis įeina ir sako kokį sapną sapnavau! kad mes abu mylėjomės. ir kad šypsosi, kad šypsosi jis.

mamai nejauku pasidarė, bet pakvietė vidun tą vyrą, padarė kavos. sėdėjo, kalbėjo apie kažką, mama suprato, jog jis girtas. o tada jis ir sako: būk gera, prileisk vandens į vonią. mama prileido. žmogus nuėjo ir nusiprausė. išėjo iš vonios jau prablaivėjęs ir be prakaito kvapo. padėkojo už viską ir išvažiavo namo.

po šitos istorijos mama papasakojo kitą nemalonią istoriją apie vieną vyriškį.

tuo metu aš jau buvau gimęs, mamai buvo motinystės atostogos, vežiojo mane po Jaunimo parką. o tą dieną Alytaus kriminalistai rengė reidą tame parke: visi jie buvo apsirengę kaip civiliai ir stebėjo aplinką. vienas iš jų, jaunas vyriškis, atklydęs į Alytų iš Jonavos, užsižiūrėjo į mano mamą. pasekė ją iki namų, pamatė, kurioje laiptinėje ir kuriame bute gyvena. po kelių dienų mama gavo kvietimą atvykti į policijos kriminalistų skyrių pas kriminalistą R. išsigando mama, nors nieko blogo nebuvo padariusi. galvojo, kad mano tėvas kažką bus pridirbęs, nes jie tuomet jau gyveno atskirai, bet dar nebuvo išsiskyrę, o mano tėvas stipriai gėrė ir buvo neramaus būdo.

kai mama nuėjo į policijos nuovadą ir surado reikalingą kabinetą, jame rado tris jaunus kriminalistus. du iš jų jai liepė prieiti prie trečiojo ir po to abu išėjo šypsodamiesi iš kabineto. mama priėjo prie kriminalisto R. ir pasakė, kad ji nieko blogo nepadarė. tasai ją iškart nuramino, prisistatė, ir pasakė, jog jis norėjo tik su ja susipažinti. mama labai supyko ant jo: tiek streso jai įvarė. ji net pasakė: labai romantiškas pasimatymas, ačiū. vyras, aišku, atsiprašė, bet mano mama ne iš tų, kurie greit atleidžia.

vėliau jis jai paskambindavo kartais, siūlydavo susitikti, bet mama vis atsisakydavo. pareigūnas kartą net bandė įtikinti mamą, kad ši ateitų dirbti į policiją, ji galėtų būti jo sekretorė. mama atmetė pasiūlymą, sakė nemoka rašyti spausdinimo mašinėle, ir kad ir kaip tas vyriškis įrodinėjo, kad ir jis nemoka spausdinti, mama savo sprendimo nepakeitė.

– – –

šį savaitgalį susitikęs su draugais ir draugėm Alytuj aš vis galvojau, kad kažkas ne taip su viena drauge, kažkokia kitokia ji lyg ir. po to tiesiai paklausiau, ar nebus taip, kad.. ir ji pasakė, kad taip.

žmonės, suradę antrą pusę, pradeda spindėti. ir kai jie šypsosi, jie šypsosi maloniau, ir kai jie juokiasi, jie juokiasi daug linksmiau. tokį švytėjimą spinduliuoja iš savęs. prie tokių žmonių labai malonu būti.

– – –

man reikia padirbėti su sakinių daryba, nes turiu rimtų problemų dėl to. vis nepaisau, kad viena sakinio dalis turi eiti po kitos sakinio dalies. žinau, kad to turėjo mokyti per lietuvių kalbos pamokas, tačiau visai nepamenu to.

Nusišovė Dėl Žmonos Uošvio Kluone

2010/10/22

man visai patinka paskaityti senus laikraščius, tai nuspendžiau pasidalinti įvairiais straipsniais iš jų.

– – –

laikraštis „Diena“, 1932 m. rugsėjo 11

Nusišovė dėl žmonos uošvio kluone

Sindriūnų vienk. Pasvalio valsč. stambus ūkininkas Velžys Vincas, 40 m. amž. (buv. prad. mok. mokytojas) rugpiūčio mėn. 21 d. apie 18 val. nusišovė savo uošvio kluone.

Nusišovimo priežastis didelė nesantaika su savo jauna žmona.

Jo žmona cenzuota mokytoja, labai graži, bet nesugyvendavo su savo vyru, – neapkęsdavo.

Rugpiūčio mėn. 20 d. p. Velžienė pasiėmusi savo daiktus išvažiavo pas savo tėvus į Pasvalį pareikšdama vyrui, kad daugiau pas jį nebegrįšianti.

Vyras norėjo ją prievarta susigrąžinti ir kadangi jam tas nepavyko, jis iš pykčio savo uošvio kluone nusišovė iš brauningo. Kulka pataikė į smegenis ir vėliuonis tegyveno tik 3 valandas.

– – –

savaitraštis „Biržų žinios“, 1933 m. kovo 19

Durys nuspaudė vaiką

 

Inkūnų km. (Vabalninko valsč.). Kovo mėn. 2 d. pil. Seicevičiaus Antano daržinės begriūdamos durys pritrenkė savininko 5 metų dukrelę Genę, kuri neatgavusi sąmonės, pusantros valandos pasikankinusi, mirė.

Policija turi viską tvarkyti

Kovo mėn. 13 d. Biržų m. gyventojas B. atvyko policijos nuovados raštinėn ir užsispyręs reikalavo kelnėms susijuosti dirželio, nes jis tokį pametęs ir jam kelnės smunkančios.

Kadangi B. dirželio bereikalaudamas raštinėje pradėjo užsnūsti ir be diržo kelnėms smunkant eiti negalėjo, tai pateko daboklėn ir ten save „sutvarkė“.

– – –

dienraštis „Lietuvis“, 1927 m. sausio 27

Anglų finansų ministerio Čiurčilio nuomonė apie Italijos fašizmą.

Nesenai lankęsis Italijoj Anglų finansų ministeris Čiurčilis padarė pranešimą vietos ir užsienio spaudos atstovams, kur išdėstė savo pažiūrą į Musolinį ir į Italijos fašizmą.

Pirmiausia Čiurčilis pažymėjo: „nesunku suprasti, kad vienintelė Musolini idėja yra savo tautos gerovė, kaip jis ją supranta, ir kad visi kiti reikalai jam neturi reikšmės“.

Čiurčilio pareiškimu, jo pasikalbėjime su Musolinį daugiausia, buvo liesta ekonomiška darbininkų padėtis fašizmo valstybėj. Čiurčilis konstatavo, kad fašizmo valstybėj darbininko padėtis žymiai pagerėjo ir vis dar gerėja; tai itin svarbu pažymėti, nes šis pagerėjimas reiškiasi griežtos ekanomijos režime, kur kuo labiausia stengiamasi pataisyti finansai.

Jis neabejoja, kad Italijos vyriausybė remiasi aktyviu plačių masių pritarimu, ypačiai 20 000.000 organizuotų į sindikatus.

„Nė vienas klausimas negali būti vertinamas nepareinamai nuo tos aplinkos, kurioje jis yra sprendžiamas. Jeigu aš bučiau italas, aš visada būčiau su jumis jūsu kovoje su gyvuliškais bolševizmo apetitais. Mums Anglijoj dar neteko susidurti su tokia bolševizmo forma. Bet mes neabejojame, kad sugebėtumėm jį pasmaugti. Ar šiaip ar taip, jūsų veikimas yra naudingas visam pasauliui. Italija parodė, kad plačios tautos masės, kaip jos yra gerai valdomos, gerbia ir gina esamą tvarką. Iš pačiu masių tada kyla pasipriešinimas komunistams. Dabar jau kiekviena tauta turi priemonių kovoti au bolševizmu. Masės mėgsta savo šalį, didžiuojasi jos istorija. Teisingesnės socialinės tvarkos ir ekonomiškos gerovės siekimas joms yra suderinama su savo krašto pamėgimu.

Ligšiol kiekvienas demokratiškas ar socialistiškas vadas bijojo, kad jį pralenks kitas dar kairesnis vadas. Visi įsitikinę, kad nuolatinis kairėjimas, fatališkas bėgimas į bedugnę, neišvengiamas revoliucijoj, kurią dabar pergyvename.

Italija parodė, kad galima nugalėti kairumą, pašaukti žmonės į lojalų darbą tautos ir valstybės garbei ir naudai“.

Naujas būdas kurtumui gydyti

 

Anglų fizikos profesorius surado būdą jei ne visai išgydyti kurtumą, tai bent jį sumažinti iki minimumo. Šitas būdas . . . – ūžimas. Važiuodamas, jis, sykį atutomobiliu su savo draugu, beveik visai kurčiu, pastebėjęs, kad po kiekvieno automobiliaus švilpuko, jo draugas geriau girdįs. Kitą dieną jisai savo stebėjimą patikrinęs laboratorijoje, ir pasirodė, kad ūžimas tikrai padidina girdėjimo jautrumą. Profesoriui atėjo galvon idėja padaryti užimą žmogui negirdėtiną, panašiai kaip yra šviesa arba spinduliai nematomi. Jisai padaręs aparatą, darantį stiprias vibracijas, kurių šiaip negirdėti, bet kurios veikia į ausies girdėjimo plėvelę ir nervy narvelius. Gauta nuostabus efektas. Kurčias, kuris kasdien rytą pusvalandį veikiamas šituo aparatu pabūva, gerai girdi visą dieną. Aparatas išstatytas Londono imperijos mokslo koledže.

– – –

viskas imta iš epaveldas.lt


%d bloggers like this: